Základní škola

Škola byla do sítě škol zařazena k 1. 9. 1998, znovu zařazena od 1. 1. 2003. Škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací na základě Zřizovací listiny schválené usnesením zastupitelstva města číslo 104 ze dne 25. 9. 2002, ve znění dodatku ze dne 24. 6. 2003. Tato zřizovací listina vč. dodatku byla nahrazena novou Zřizovací listinou schválenou usnesením zastupitelstva města č. 2 dne 28. 4. 2021. Zde je určen nový název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ, SOKOLOVSKÁ 254, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Jsme plně organizovanou základní školou s počtem tříd: 1 přípravná třída, první stupeň 13 tříd, druhý stupeň 10 tříd, družina 8 oddělení
 

 • Škola nadále aktivně pracuje v celorepublikovém projektu v síti Škol podporujících zdraví
 • Zapojujeme se do výzvy "EU peníze školám"

Svým žákům mimo jiné nabízíme

Zázemí nynější základní školy tvoří kromě zrekonstruované staré školní budovy ještě připojený osmitřídní pavilon, čtyřtřídní pavilonek se zahradou pro 1. a 2. ročníky a sportovní hala BIOS (20 x 40 m) včetně malé posilovny. K dispozici je tedy celkem 12 běžných učeben a 14 odborných:

 • dvě malé jazykové
 • hudební + výtvarná výchova
 • chemie + fyzika
 • zeměpis
 • přírodopis
 • dějepis
 • matematika
 • český jazyk
 • počítačová učebna
 • učebny s interaktivními tabulemi
 • keramická dílna
 • dílna pro výuku praktických činností
 • rodinná výchova a vaření

Ve škole dále najdete zelenou oázu školního atria a zařízení pro pohybovou relaxaci v suterénu a na chodbách školy, relaxační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem

1.ZŠ Mnichovo Hradiště 1.ZŠ Mnichovo Hradiště 1.ZŠ Mnichovo Hradiště

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100