Zájmové kroužky

Zájmové kroužky
 • 3. října 2022

OTEVŘENÉ zájmové kroužky pro 1.pololetí školního roku 2022/2023

Zde, ve formátu pdf: seznam otevřených kroužků, časy, vyučující, ceny. Pokyny k platbám.

 

 • 12. září 2022

NABÍDKA zájmových kroužků pro 1. pololetí školního roku 2022/2023

 • Nabídka kroužků byla zákonným zástupcům zaslána přes Bakaláře, přihlašování probíhá pouze eletkronicky prostřednictvím systému Bakaláři v sekci "Ankety".
 • Přihlašování je možné od čtvrtka 15. září 8.00 hod., do pondělí 19. září 22.00 hod.
 • Počet přihlášenýc u jednotlivých kroužků je omezen a rozhoduje čas přihlášení. 
 • Pokud nebude přihláše minimální počet žáků, který je u kroužku určen, kroužek nemusí být otevřen.
 • O otevření kroužku vás budeme informovat zde na webových stránkách a v Bakalářích po 23. září. Své dítě naleznete u kroužků prostřednictvím evidenčního čísla žáka.
 • Neplaťte za kroužek dříve, než budete vědět, že je kroužek otevřen a žák přihlášen.
 • Externí kroužky se platí přímo lektorům, neposílejte peníze na školní účet.
 • Za tyto externí kroužky se platí přímo lektorům, neplatí se škole: Šikovní výtvarníci, Rozšiřující kurz angličtiny (Hampson), Veselá věda, Drátování s Martinou.
 • Kroužky začínají v týdnu od 3. října (sudý kalendářní týden).
 

Platba za zájmové kroužky

 • převodem z účtu na účet školy: 51-6902390287/0100
 • Nutně uveďte:
  VARIABILNÍ SYMBOL (= evidenční číslo žáka – naleznete na webové aplikaci bakaláři, 1. stupeň v žákovské knížce)
  SPECIFICKÝ SYMBOL podle kroužků - viz poslední sloupec výše uvedené tabulky
 • Platbu proveďte do 31. října, zároveň ji ihned nahlaste vedoucímu kroužku (potvrzení o zaplacení z banky zašlete emailem či po žákovi)
 • Pokud žák nebude mít uhrazen kroužek do daného data, nemůže kroužek navštěvovat. Navštěvuje-li žák více kroužků, platbu je možné provést hromadně, ale je nutné uvést všechny specifické symboly kroužků.
 • Taktéž je možné platit souhrnně za sourozence – v tomto případě se jako VS uvedou evidenční čísla obou sourozenců a všechny specifické symboly navštěvovaných kroužků. Oba symboly jsou důležité pro správnou identifikaci platby. 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100