Okénko výchovných poradců

Na škole pracují dvě výchovné poradkyně.

Mgr. Hana Kořínková, kontakt: hana.korinkova@1zsmh.cz - pro volbu povolání
Bc. Nikola Součková, kontakt: nikola.souckova@1zsmh.cz - pro IVP poradenství

 

Informace k přijímacímu řízení v r. 2023

V případě nejasností doporučujeme odkazy na webových stránkách MŠMT

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče, kteří se chystají k zápisu 3. 4. 2019: Rodiče mohou jít s dítětem k zápisu do jakékoliv školy, kterou si vyberou. Pokud by však nastala situace, že by k zápisu do konkrétní školy přišlo víc dětí, než kolik škola může přijmout, tak škola musí přednostně přijmout žáky ze svého obvodu a pak teprve ostatní do výše kapacity. Nad rámec kapacity  škola nemůže děti přijmout, musela by je odkázat na "jejich" školský obvod. 

(Vyhláška města o stanovení školských obvodů; Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru)

http://www.mnhradiste.cz/radnice/mestsky-urad/organizacni-struktura/fso/vyhlaska-mesta-o-stanoveni-skolskych-obvodu

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100