Okénko výchovných poradců

Na škole pracují dvě výchovné poradkyně.

Mgr. Hana Kořínková, kontakt: hana.korinkova@1zsmh.cz - pro volbu povolání
Bc. Nikola Součková, kontakt: nikola.souckova@1zsmh.cz - pro IVP poradenství

 

Informace k přijímacímu řízení v r. 2023

V případě nejasností doporučujeme odkazy na webových stránkách MŠMT

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

na stránce Zápis do 1. třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100