Spolek rodičů
při ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Spolek rodičů při ZŠ V MNICHOVĚ HRADIŠTI, SOKOLOVSKÁ 254 je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných výchovných zařízení. Účelem spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejho poslání. Členem spolku může být každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se stanovami a programem spolku a zaplatí členský příspěvek.

  • V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 4296 se vymazává původní název Sdružení ročiů při 1. ZŠ Mnichovo Hradiště a zapisuje se Spolek rodičů při ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254
  • Na společné schůzce SRŠ v září 2022 byl odsouhlasen rodičovský příspěvek ve výši Kč 400,-- na jednoho žáka. Pokud mají rodiče více dětí, příspěvek platí pouze jednou. Svůj příspěvek laskavě zašlete po dítěti do 22. října příslušného školního roku.
  • Z vybraných příspěvků se přispívá na odměny, jízdné, věcné ceny při Dni dětí, sportovní soutěže, na školní výlety, zájezdy do divadel, sportovní kurz, lyžařský výcvikový zájezd apod.

Kontakty

Předseda Spolku rodičů při ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254:
Jiří Bína
, jiri.bina@1zsmh.cz

Dokumenty a zápisy z jednání

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100