Školní družina

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 8 oddělení družiny.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou 4 oddělení školní družiny. Ostatní 3 oddělení družiny jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici:

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Rejzková, ŠD 2 - ved. pí Kloučková, ŠD 3 - ved. pí Jaňaková E, ŠD 4 - ved. pí Reiterová, ŠD 5 - ved. pí Bucharová

HLAVNÍ BUDOVA: ŠD 6 - ved. pí Vobořilová, ŠD 7 - ved. pí Salabová, ŠD 8 - ved. pí Kollárová Šárka

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 300,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)
 

Vycházky s dětmi

ŠD 1 - ved. Eva Rejzková (0. P)   den čas
ŠD 2 - ved. Jitka Kloučková (1. A, 4. C)      
ŠD 3 - ved. Iveta Jaňaková (1. B, 4. C)      
ŠD 4 - ved. Jiřina Reiterová (2. B, 4. B)      
ŠD 5 - ved. Petra Bucharová (2. C, 4. B)      
ŠD 6 - ved. Andrea Vobořilová (2. B, 4. A)      
ŠD 7 - ved. Markéta Salabová (3. A, 4. A)      
ŠD 8 - ved. Šárka Kollárová (3. B, 4. A)      
 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon)
vychovatelky: Rejzková, Kloučková, Jaňaková, Reiterová, Bucharová

telefon: školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici
pí vychovatelky: Vobořilová, Salabová, Kollárová

IZO ŠD: 113 600 267

Vnitřní řád školní družiny: je k nahlédnutí v hlavní budově školy a v pavilonu

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100