Přípravná třída

Přípravná třída

13. června 2022

Informační schůzka pro rodiče žáků přípravné třídy od šk. r. 2022 - 2023

se koná v pondělí 20. června 2022 v 15.00 hod. v učebně přípravné třídy v hale BIOS. Rodiče budou seznámeni s organizací školního roku, učebním plánem, obsahem učiva. S vybavením třídy a s pedagogickými pracovníky, kteří se budou podílet na vzdělávání a výchově žáků z přípravné třídy.

8. března 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ: 5. dubna 2022

Zápis žáků do přípravné třídy pro školní rok 2022-2023 (žádosti můžete podávat do 31. 5. 2022)

Nejčastější dotazy ohledně přípravné třídy (nultého ročníku)

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022- 2023

 

Na podnět ředitelky školy a rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byla od 17. ledna 2022 otevřena přípravná třída s početem 13 žáků.

K mimořádnému otevření třídy během školního roku vedlo několik důvodů. V prvním pololetí se u žáků 1. tříd projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce - výsledek online zápisů. Jedná se o žáky, kterým bylo sice doporučeno odložení povinné školní docházky, ale rodiče toto rozhodnutí (např. pedagogicko-psychologické poradny) nerespektovali. Tento odklad představuje řešení školní nezralosti, kdy je dítěti doporučena docházka do mateřské školy. Mateřská škola však nedisponovala volnou kapacitou.)

K opětovnému zřízení přípravné třídy vedl zvýšený počet podaných žádostí o odklad povinné školní docházky.

 

Potřebné dokumenty k přijetí žáka do přípravné třídy:

  1. žádost do přípravné třídy
  2. zpráva z poradny (PPP nebo SPC) o odkladu školní docházky
  3. doporučení poradny do zařazení do přípravné třídy
  4. doporučení dětského lékaře do zařazení do přípravné třídy
  5. ke kontrole předložit rodný list dítěte
  6. a občanský průkaz zákonného zástupce

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100