Základní informace o škole

Oficiální název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace
Adresa Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO školy 70 98 90 10
Registrace OR, Městský soud v Praze, oddíl Pr., vložka 676
Rezortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) 600 049 264
Rezortní identifikátor školy (IZO) 102 338 001
Rezortní identifikátor školní družiny (IZO) 113 600 267
Bankovní spojení 51-6902390287/ 0100
Zřizovatel Město Mnichovo Hradiště
Učební dokument školy školní vzdělávací program Učíme se pro život č. j. 264/20 (od 1. 9. 2020)
Učební dokument školní družiny 490/18
Učební dokument přípravné třídy 320/15 S radostí a úsměvem těšíme se na každý den
Telefon ZŠ, sekretariát
Pavilon (2. třídy, 4. A, ŠD)
Sportovní hala Bios
326 772 321
326 772 514
313 100 575
Internetové stránky
e-mail ZŠ - sekretariát
e-mail vedení školy
www.1zsmh.cz
skola@1zsmh.cz
eva.hajzlerova@1zsmh.cz
ID datové schránky vhrmpvg
Ředitelka školy Mgr. Eva Hajzlerová,
tel: 326 772 526, eva.hajzlerova@1zsmh.cz
Zástupce řed. školy Mgr. Veronika Sluková,
tel: 326 772 526, veronika.slukova@1zsmh.cz
Kariérní poradce (volba povolání) Mgr. Hana Kořínková, hana.korinkova@1zsmh.cz,
poradenstvi@1zsmh.cz
Výchovný poradce (IVP poradenství) Bc. Nikola Součková, nikola.souckova@1zsmh.cz
Školní metodik prevence Mgr. Martin Medlík, martin.medlik@1zsmh.cz
Obsazenost
(údaje k září 2019)
Počet tříd školy: 24
Počet oddělení školní družiny:  8
Organizace Začátek výuky v 07.55 hodin

Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100